کپسول جینسینگ قرمز ۶ ساله

۲۱۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان

این کپسول ها حاوی پودر عصاره ۱۰ درصد خالص جینسینگ قرمز ۶ ساله هستند و  هر کپسول ۴۰۰ میلی گرم عصاره جینسینگ قرمز ۶ ساله دارد

و مقدار مصرف آن دو عدد در روز و هر بار یک کپسول می باشد.

اطلاعات بیشتر